Home > Online > Potrebné úkony spojené so zmenou sídla spoločnosti

Spoločnosť počas svojej existencie prechádza rôznymi fázami. Väčšinou sú tieto fázy spojené s rozsiahlym a zdĺhavým vybavovaní zmien na úradoch, podávanie žiadostí a podobne. Od svojho vzniku ju sprevádzajú takéto http://www.bombuj.eu/online-film-takova-je-anglie úkony, ktoré asi niekto z nás nemá veľmi rád. Zdĺhavé čakanie na úradoch pre podanie žiadosti, dokladanie podkladov pre vybavenie žiadosti a dlhé čakanie na zápis, či rozhodnutie úradu. Pri vzniku rovnako musí majiteľ, spoločník svoju spoločnosť založiť. Vybaviť všetky potrebné zápisy a registrácie aby získala mnoho potrebných dokumentov pre svoje fungovanie.

podanie žiadosti

Počas obdobia existencie spoločnosti prichádza k ďalším zmenám, ktoré vyžadujú takéto procesy. Napríklad pri rozširovaní, alebo naopak zúžení predmetu podnikania spoločnosti, zmene sídla, vymenovanie, alebo odvolanie konateľa, či prevody obchodných podielov a ďalšie iné. Priblížme si zmenu sídla spoločnosti. Pri zmene sídla spoločnosti, okrem toho, že samotnú spoločnosť musíte presťahovať, máte povinnosť podať žiadosť na príslušný Obchodný register pre zmenu sídla spoločnosti, čo je spojené s poplatkom. Ďalej zmenu uskutočníte rozhodnutím jediného spoločníka, alebo zápisnicou z valného zhromaždenia v prípade viacerých spoločníkov a je potrebná nová zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva.

notárske úkony

Či listina, alebo spoločenská zmluva závisí tiež od toho koľko spoločníkov tvorí vašu spoločnosť. Ďalšie zmeny na preukazoch IČO, DIČ a nahlásenie zmeny sídla obchodným partnerom, poisťovniam, bankám a podobným inštitúciám, ktoré sú spojené s vašim podnikaním. Existuje však mnoho spoločností, ktoré vás odbremenia od týchto zdĺhavých procesov a na základe splnomocnenia vybavia tieto úkony spojené so zmenou sídla za vás. Takže aj v prípade takejto zmeny, ktorá môže nastať aj viackrát počas života spoločnosti, je potrebných mnoho úkonov, ktoré vám zaberú veľa času. Je veľmi efektívna voľba za určitý poplatok poveriť týmto advokátsku kanceláriu, alebo podobné sprostredkovateľské spoločnosti. Ak však si trúfate sami, existuje veľa portálov a stránok, kde vám pomôžu čo presne kde a ako potrebujete vykonať a podať a povedú vás celým procesom zmeny.