Home > Výrobky > Pri používaní takzvaných lietacích dverí treba dávať pozor na bezpečnosť, ak sú nepriehľadné

Pri vstupovaní do priestorov, ktoré sú uzavreté a vchádzať sa dá jedine prostredníctvom dverí, je najbežnejšie použiť kľučku na dverách, ak sú dverné krídla otváravé. Nemusí to byť však pravidlo a dvere sa dajú vyrobiť ako posuvné alebo kyvné, a pri nich sa otváranie dá vyriešiť jednoduchšie. Už dávno neplatí, že dvere sa dajú iba otvoriť stlačením kľučky, dnes je táto forma síce ešte stále používaná, ale k nej pribudli aj iné možnosti ako sa dostať miestností či do budov, a to prostredníctvom posuvných alebo kyvných dverí, ktoré sa ľudovo nazývajú aj „lietačky“. Názov dverí vznikol z ich prvotnej funkcie, a to je možnosť otvoriť ich do oboch strán.

Nie všade sa kyvné dvere môžu nainštalovať

V mnohých budovách sú vytvorené prevádzky, ktorých frekvencia využívania prechodu medzi miestnosťami je veľmi vysoká a používanie Kyvne dvere dverí s tradičnými kľučkami by nebolo efektívne a ani praktické, preto sa v nich inštalujú prevažne kyvné dvere, ktoré je možné otvoriť aj s plnými rukami napríklad s podnosom s jedlom a podobne. Na ich otvorenie stačí tlak akoukoľvek časťou tela, to je možné vidieť pri návšteve jedální, kuchýň, technických miestností alebo v obývacích priestoroch a podobne.

Lietačky v záhrade nie sú bežné

Praktická stránka kyvných dverí je ich bonusom, nepotrebujú kľučku ani madlo, ich stabilitu zabezpečujú špeciálne závesy, vyrobené práve pre tento typ dverí, aby umožnili ich otváranie do oboch strán spolu so samozatváraním. Bezpečnosť pri ich používaní zvýšite tak, že dverné krídla budú zo skla, teda priehľadné a z bezpečnostného skla alebo sklenená bude aspoň jedna tretina plochy krídla, najlepšie horná, cez ktorú budete mať možnosť vidieť, či za dverami niekto stojí. Takto pri ich používaní predídete kolíziám či úrazom. Aj tento typ dverí sa dá vyrobiť ako dvojkrídlové, takže aj staré, pôvodné krídla môžu dostať nový šat a interiér originálny dizajnový prvok. V prípade tejto verzie to bude určite praktickejší variant a uľahčí vám pohyb v priestore.