Home > Online > Pomoc s kanalizáciou vždy keď ju potrebujete

Keď sa objaví problém s upchatou kanalizáciou, potrubím, odtokom, výlevkou alebo sifónmi vtedy je už prevencia zanedbaná a vždy je potrebná non stop havarijná služba. Skúsenosti profesionálnych služieb krtkovanie poukazujú na zanedbávanie preventívnych programov údržby a pravidelného čistenia potrubí, je potrebné sledovať napríklad slabší odtok, nezvyčajný zápach, prebublávanie odpadov, prípadne postupné vytekanie odpadu smerom von. Ak sa objaví havária alebo v prípade, že potrebujete rýchly zásah s odpadmi a kanalizáciou s dôverou sa obráťte na službu krtkovanie nonstop, ktorá Vám je k dispozícii stále aj počas noci, sviatkov a víkendov.

nutnosť sledovania stavu potrubí

Ponúkaná služba Vám predstaví rýchle, spoľahlivé a cenovo prijateľné riešenie havárie a ponúkne Vám aj služby prevencie Vďaka nim odhalíte skutočný stav Vašej kanalizácie a zabránite ďalšej havárií. Jedná sa najmä o TV monitoring, trasovanie, frézovanie alebo sanáciu potrubí, ktoré odhalia skryté závady, poskytnú Vám záznam o nich, odstránia napríklad nepotrebné stavebné zvyšky, korene stromov a podobne.

správne fungujúci odtok

Profesionálny prístup ponúkanej non stop služby sa prejaví využitím modernej techniky, ktorá Vám zabezpečí dlho trvajúci výsledok. V závislosti od veľkosti objektu, jeho polohy, rozsahu havárie sa zvolí buď princíp vysokotlakového čistenia využitím silného tlaku a prúdu vody, ktorý sa využíva vo veľkých objektoch s dlhým potrubím a väčším priemerom. Haváriu v menších prevádzkach, prípadne aj v domácnostiach vyrieši elektromechanický princíp čistenia pomocou špeciálne ukončených trysiek, ktoré na princípe rotačného pohybu rozbijú nečistoty a usadeniny. Veľkou výhodou je korektný a profesionálny prístup odborníkov, dodržanie vopred dohodnutej ceny, rýchla dostupnosť služby a ponuka aj doplnkových činností ako sú napríklad inštalačné práce. Prednosťou ponuky je aj ekologický prístup, ktorý nevyžaduje zbytočné zemné a výkopové práce, ktorými sa zbytočne zaťažuje rozpočet.